360°

360 deg anime Shoe

360° bilder

Vi kan även erbjuder bilder i 360°. Föremålet fotas i en mängd vinklar runt om och läggs sen samman till en rörlig bild där produkten ses från alla håll. Bilden kan bland annat snurra automatiskt eller du kan påverka den själv, helt beroende på de inställningar du väljer. Detta lämpar sig mycket bra för att presentera produkter på webben, till exempel i en webshop.

Se fler exempel på vår demosida.